SNS Kalmar: Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa

Fre 28 augusti 2015
Tid och plats

Fredag 28 augusti 2015, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar.

Rapporten Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa undersöker vilken betydelse familjens ekonomiska och sociala situation har för ungas hälsa. Hur ser till exempel sambandet ut mellan hälsa och skolresultat? Den 28 augusti presenterar forskaren Helena Svaleryd rapporten hos SNS Kalmar. Lunchvärd är Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmar kommun.

Forskarna och författarna HELENA SVALERYD, EVA MÖRK och ANNA SJÖGREN har analyserat sambandet mellan familjebakgrund och hälsa, mätt med mortalitet, sjukhusinskrivningar och läkemedelsförskrivningar, i Sverige idag jämfört med början av 1990-talet.

Rapporten tar också upp hur det har gått senare i livet för personer som upplevt sjukdom under barndomen och hur barns hälsa påverkas om deras föräldrar tar emot ekonomiskt bistånd.

Anmälan

Senast tisdagen den 25 augusti till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Ta gärna med en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Kalmar