SNS Kalmar: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Fre 22 februari 2013
Tid och plats

Fredag 22 februari 2013, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets mycket uppmärksammade Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

Rapporten presenteras av DANIEL WALDENSTRÖM, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Vi får också kommentarer från DAN-OLOF ROOTH, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

Anmälan

Senast onsdagen den 20 februari till Mikael Lundgren, e-post: mikael.lundgren@lnu.se

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Kalmar