SNS Kalmar: Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Fre 21 november 2014
Tid och plats

Fredag 21 november 2014, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Nyckel.

En internationell studie visar att nära hälften av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden riskerar att ersättas av digital teknik inom 20 år. En ny svensk forskningsrapport från Stiftelsen för strategisk forskning pekar på att Sverige är än mer känsliga för dessa krafter än USA. Om detta handlar SNS Kalmars möte den 21 november.

Digitalisering är avgörande för effektivisering och utveckling av företag. Men hur påverkas jobben av den digitalisering och automatisering som är på väg att ske inom nästan alla branscher? Vilka utmaningar står arbetstagare, arbetsgivare och samhället inför vid en sådan omstrukturering av arbetsmarknaden? Dessa frågor är viktiga att ställa sig med tanke på den utveckling mot automatisering som sker inom nästan alla branscher.

Resultatet av utvecklingen och dess effekter för svensk arbetsmarknad diskuteras vid mötet med EVA REGÅRDH som är en av initiativtagarna till rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

Mötet är ett samarrangemang med Linnéuniversitetet inom projektet: Det entreprenöriella universitetet.

Anmälan

Senast tisdagen den 18 november till Mikael Lundgren, mikael.lundgren@lnu.se.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Kalmar