SNS Konjunkturrådsrapport 2019: Dags för en ny kommunmodell?

Seminarium 2019.01.16

SNS Konjunkturråd presenterar sin analys av kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. De diskuterar hur en likvärdig, högkvalitativ skola och äldreomsorg ska kunna upprätthållas, om kommunsammanslagningar kan vara ett alternativ och vilka möjligheter väljarna har att utkräva ansvar av politikerna.

Medverkande

03:42 Eva Mörk, professor i nationalekonomi, särskild inriktning offentlig ekonomi, vid Uppsala universitet

19:30 Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

34:39 Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

47:22 Eva Mörk

59:10 Eva Mörk, Lovisa Persson, Gissur Ó Erlingsson

1:12:54
Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun

Annika Wallenskog, chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning vid Sveriges Kommuner och Landsting

1:33:01 Eva Mörk, Lovisa Persson, Gissur Ó Erlingsson

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.