Ansvarsutkrävande i ett nytt kommunpolitiskt landskap

Seminarium 2019.04.08

Allt fler partier ingår i kommunfullmäktigen runt om i landet. Samtidigt ökar både antalet blocköverskridande samarbeten och kommuner med minoritetsstyre. Dessutom är det inte ovanligt att den styrande koalitionen i kommunen skiftar under mandatperiodens gång.

Medverkande

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, och medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2019 ”Kommunernas framtid”

Monica Lindell Rylén (S), kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Strängnäs

Jens Runnberg, politisk redaktör vid Dalarnas Tidningar

Gunnar Selberg (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.