SNS Konjunkturrådsrapport och vintermiddag

Konferens Tor 19 januari 2023
Tid och plats

Torsdag 19 januari 2023, 16:00–23:00
Moderna Museet, Stockholm.

SNS förtroenderåd sammanträder på Moderna Museet i Stockholm. Därefter följer presentation av Konjunkturrådets rapport och middag. Rapporten kommenteras av finansmarknadsminister Niklas Wykman.

I 2023 års Konjunkturrådsrapport: ”Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: Konsekvenser och policyåtgärder” har fyra nationalekonomer studerat hur arbetsmarknaden har förändrats under de senaste 40 åren. Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Men hur stora är förändringarna? Vilka har vunnit och förlorat på utvecklingen? Och vilka åtgärder fungerar bäst för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

Rapporten tar även upp att strukturomvandlingen framöver kan drabba tjänstemän i högre utsträckning och vad ökad användning av artificiell intelligens kan innebära för efterfrågan på arbetskraft.

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2023 består av professor Peter Fredriksson (ordförande), docent Georg Graetz och professor Lena Hensvik, alla tre vid Uppsala universitet, samt professor David Seim vid Stockholms universitet.

Rapporten kommenteras av finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Kvällens program

16:00 Registrering och kaffe
16:15 Förtroenderådet sammanträder
SNS vd informerar om verksamheten
16:45 Paus och registrering
17:15 Presentation av Konjunkturrådets rapport
18:45 Drink
19:20 Middag

Anmälan

Endast personliga inbjudningar.