Fyra frågor till SNS nya forskningsledare Anna Norén

Vad fick dig att söka dig till just SNS?

Jag tycker att samverkan mellan forskning och beslutsfattande är väldigt intressant. Att ha tillgång till forskningsresultat är en viktig grund för en kunskapsbaserad debatt och jag vill gärna vara med och bidra till att forskningsresultat når ut. Jag tror att det är avgörande, för både forskare och beslutsfattare, att kommunicera med varandra. SNS arbetar på ett väldigt bra sätt med detta och fyller en viktig funktion i att skapa mötesplatser.

Vad har du gjort tidigare?

Närmast kommer jag från en tjänst som utredningssekreterare vid Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Jag har också jobbat på Riksrevisionens avdelning för effektivitetsrevision. Dessförinnan doktorerade jag vid Uppsala universitet. Min avhandling handlar om omsorg i olika former och använder statistiska metoder för att studera orsakssamband som har koppling till hälsa och arbetsmarknadsdeltagande. Jag har undersökt hur tillgång till förskola påverkar uttaget av föräldrapenning och hur vuxna påverkas av att ha en åldrande förälder. Jag har också studerat effekter av screening för alkoholmissbruk under graviditeten.

Vilka samhällsfrågor är du särskilt intresserad av?

Jag har ett brett samhällsintresse och det är också en av anledningarna till att jag sökt mig till SNS – att få möjlighet att arbeta med många olika frågor. Men om jag skulle peka ut något så är socialförsäkringar och arbetsmarknaden områden som jag gärna grottar ner mig i. Jag intresserar mig även för frågor om hur samhället kan agera för att ge alla goda förutsättningar, vilket förstås inkluderar utbildningsområdet.

Vad gör du helst på fritiden?

Jag gillar att laga mat, men om tiden är knapp kan jag nöja mig med att bara läsa recept. Jag försöker också sätta mig in i det här med trädgård, men det är fortfarande bokstavligt talat en djungel där ute.

Läs pressmeddelandet om SNS nya forskningsledare.