SNS Luleå: De ekonomiska idéernas historia

Tor 28 november 2013
Tid och plats

Torsdag 28 november 2013, 18:00–20:00
SEB:s lokaler på Storgatan 42 i Luleå.

Bokpresentation av Martin Kragh

Människan har i alla tider resonerat kring ekonomiska fenomen och föreställningarna om de ekonomiska sambanden har skiftat i takt med att samhället förändras. För att lättare förstå vår tids ekonomiska skeenden, med en pågående eurokris och stora amerikanska budgetunderskott, är det alltså viktigt att studera också det historiska sammanhanget.

SNS Luleå välkomnar dig att lyssna till Martin Kragh, ekonomie doktor och forskare i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala Centrum för Rysslandsstudier. I sin bok De ekonomiska idéernas historia ger han en översiktsbild av det ekonomiska tänkandet i världshistorien och resonerar kring hur ekonomiska idéer präglar samhällets utveckling.

Anmälan

Senast torsdagen den 21 november till Lena Abrahamsson, e-post lena.abrahamsson@ltu.se, tfn 0920-492107.

Varmt välkommen!

SNS Luleå

Anders Furbeck, Tomas Lejon, Lena Abrahamsson, Peter Ericson, Malin Lagervall, Lena Djurberg, Josefina Nordmark