SNS Luleå: Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter

Mån 14 december 2015
Tid och plats

Måndag 14 december 2015, 17:30–19:30
Vetenskapens Hus, IVA-rummet, Luleå

SNS Luleå bjuder in till föreläsning med Swedbanks digitaliserings- och framtidsekonom Anna Felländer.

Anna kommer tala om hur digitaliseringen och delningsekonomin förändrar samhället, de ekonomiska drivkrafterna samt företags värdekedjor och konkurrenssituationer.

Anmälan

Senast torsdagen den 10 december till Jenny Westman, jenny.westman@swedbank.se.

SNS Luleå vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Luleå