SNS Luleå: Eftervalsanalys 2014 – Vad hände och hur blir det nu?

Tis 30 september 2014
Tid och plats

Tisdag 30 september 2014, 18:00–20:00
Vetenskapens hus, IVA-rummet, Storgatan 53.

Vilka frågor och grupper avgjorde valet? Hur har väljarströmmarna sett ut? Vad får valresultatet för konsekvenser för politiken och ekonomin under den kommande mandatperioden?

riksdagsval2014

Tisdagen den 30 september bjuder SNS Luleå in till möte för att diskutera varför valet gick som det gick och vad som nu händer. Med oss för att analysera valet är SIMON MATTI, universitetslektor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet.

Anmälan

Senast fredagen den 26 september till Anders Furbeck, anders.furbeck@lkab.com.

SNS Luleå vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Luleå