SNS Luleå: vad händer med den svenska folkhälsan?

Tid och plats

Måndag 6 maj 2013, 18:00–20:00
Handelskammaren, Kyrkogatan 13, Luleå.

Befolkningen blir allt tyngre, något som hotar folkhälsan. Det finns mycket att vinna på att svenska folket blir mer rörligt och mindre stillasittande, bland annat ökar individens livskvalitet och samhällsekonomin stärks.

2013-05-06_lulea

I höst ger SNS Förlag ut en antologi som reder ut vilka vinster individ respektive samhälle får ut av mer motion. Frågor som berörs är bland andra: Hur påverkar styrketräning respektive konditionsträning hälsan? Fungerar fysisk aktivitet på recept (FaR)? Hur kan samhället planeras för att främja ökad rörlighet?

Vid mötet kommer bokens redaktörer Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet, och Karin Henriksson-Larsén, professor och rektor på GIH, att tala kring några av dessa frågeställningar.

Anmälan

Senast fredag 3 maj till Malin Lagervall, mail: malin.lagervall@tyrens.se

Varmt välkommen!
SNS Luleå