SNS Malmberget: Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa

Tid och plats

Torsdag 28 maj 2015, 18:00–20:00
Stora Almen, Postgatan 1 (bv), Gällivare.

Rapporten Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa undersöker vilken betydelse familjens ekonomiska och sociala situation har för ungas hälsa. Den 28 maj presenterar forskaren Anna Sjögren rapporten hos SNS Malmberget.

Forskarna och författarna HELENA SVALERYD, EVA MÖRK och ANNA SJÖGREN har analyserat sambandet mellan familjebakgrund och hälsa, mätt med mortalitet, sjukhusinskrivningar och läkemedelsförskrivningar, i Sverige idag jämfört med början av 1990-talet. Rapporten tar också upp hur det har gått senare i livet för personer som upplevt sjukdom under barndomen och hur barns hälsa påverkas om deras föräldrar tar emot ekonomiskt bistånd.

Hur ser skillnaderna i hälsa ut i dagens Sverige? Och vilka konsekvenser får ohälsa i barndomen senare i livet?

Anmälan

Senast tisdagen den 26 maj till Eva Björkvall, eva.bjorkvall@lkab.com, 0970-76381.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget