SNS Malmberget: Religionernas plats i dagens samhälle

Tid och plats

Torsdag 2 mars 2017, 18:00–20:00
LKAB:s Forskningscenter (Showroom), Kullevägen 5, Koskullskulle.

Den förra talmannen och industriministern och numera teologen, Thage G Peterson redogör för världsreligionernas plats i dagens samhälle. Han beskriver världsreligionerna och visar på några oroshärdar med religionsinslag.

Seminariet arrangeras i samarbete med Expandum.

Anmälan

Senast måndag den 27 februari till Elias Norojärvi, elias.norojarvi@lkab.com.

Välkommen!
SNS Malmberget