SNS Malmö/Lund: Har vi råd med kvalitetsjournalistik?

Tid och plats

Tisdag 31 mars 2015, 17:30–19:00
SEB, Östergatan 39, Malmö

Dagens medielandskap befinner sig mitt i en omvälvande förändring. Den tekniska utvecklingen skapar helt nya förutsättningar och spelregler för en bransch som länge varit oförändrad. Vilka blir följderna när nyhetsrapporteringen blir allt mer digitaliserad och när nya aktörer och sociala medier spelar en allt större roll i nyhetsrapporteringen? Vad händer med journalistiken, mediebranschen och demokratin?

Dessa och andra frågor diskuteras när SNS Malmö/Lund har fokus på tillståndet för den tredje statsmakten.

Anmälan

Senast fredagen den 27 mars till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

SNS Malmö/Lund vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Malmö/Lund