SNS Malmö/Lund: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Ons 6 februari 2013
Tid och plats

Onsdag 6 februari 2013, 17:00–19:00
SEB, Östergatan 39, Malmö

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

Medverkande

LENNART FLOOD, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
ERIK NORRMAN, fil. dr och universitetslektor i nationalekonomi vid Lunds universitet samt konsult i skattefrågor
BO HÅKANSSON, Farstorp Invest AB

Mötet leds av HENRIC BORGSTRÖM, ekonomijournalist.

Anmälan

Senast tisdagen den 5 februari till Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!
SNS Malmö/Lund