SNS Malmö/Lund: Ryssland och det sovjetiska arvet

Mån 22 juli 2024
Tid och plats

SEB, Östergatan 39, Malmö.

Varför ser det ut som det gör i Ryssland idag? Hur kan vi förstå den senaste utvecklingen i området? Hur förhåller sig dagens Ryssland till sitt Sovjetiska arv?

Gudrun Persson
Gudrun Persson

För att förstå dagens Ryssland och den utveckling som landet har genomgått är det viktigt att också förstå det arv som landet vilar på. Tjugo år har nu gått sedan Sovjetunionens upplösning och i en tid när Ryssland söker sin identitet är det betydelsefullt att fråga sig hur Ryssland förhåller sig till det sovjetiska arvet.

Mot bakgrund av den senaste tidens politiska utveckling i Ryssland bjuder SNS Malmö/Lund in dig för att lyssna till Gudrun Persson, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, som presenterar sin bok Det sovjetiska arvet (SNS Förlag). Boken beskriver hur de sovjetiska erfarenheterna ännu kastar sitt ljus över utvecklingen i landet och är en fängslande skildring av ett av de genom tiderna största politiska, ekonomiska och sociala experimenten.

Därefter kommenterar Sydsvenskans Rysslandskännare KALLE KNIIVILÄ och professor KLAS-GÖRAN KARLSSON från Lunds universitet.

Anmälan

Görs senast tisdagen den 26 augusti till Johanna Linderoth, e-post johanna.linderoth@sns.se.

Seminariet är gratis och öppet för alla! SNS Malmö/Lund vill bredda sitt nätverk ytterligare genom att nå ut till fler personer i samhället. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Varmt välkommen!
SNS Malmö/Lund