Konjunkturrådets rapport 2007. Tillväxt i otakt

Stefan Lundgren Harald Edquist Arvid Wallgren

Den svenska produktivitetsutvecklingen har under senare år varit stark både historiskt och internationellt sett. Men den är ojämnt fördelad, konstaterar 2007 års rapport från SNS Konjunkturråd. Tillverkningsindustrins produktivitetstillväxt var den fjärde högsta bland OECD-länderna under åren 1995–2003. Utvecklingen inom den konkurrensutsatta tjänstesektorn har däremot inte imponerat utan där hamnade Sverige först på artonde plats.

kr-2007-rapport.pdf 3,1 MB PDF

Tjänstesektorn som idag står för sju av tio jobb kommer att utgöra en större andel av den totala ekonomin i framtiden med allt större andel av jobben. Den svaga utvecklingen i tjänstesektorn kan därför försämra den svenska ekonomins tillväxtförmåga på sikt med lägre vinster och sämre reallöner än omvärlden som följd.

Rapporten analyserar produktivitetsutvecklingen för Sverige som helhet, i enskilda branscher och på företagsnivå och tar särskilt upp följande frågor. Vilken påverkan har IT haft? Vilken roll har avreglering och konkurrens spelat? Har den höga produktivitetstillväxten hindrat nya arbetstillfällen från att skapas?

SNS Konjunkturråd 2007: Stefan Lundgren, docent i nationalekonomi, vd för SNS och ordförande i Konjunkturrådet, Harald Edquist, ekonomie doktor i ekonomisk historia och forskningsledare på SNS och Arvid Wallgren, filosofie licentiat i nationalekonomi och forskningsledare på SNS.