SNS Måndagsklubb: Nya Nobel Center

Mån 8 september 2014
Tid och plats

Måndag 8 september 2014, 17:30–19:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Nästa år planeras byggstart för Nobel Center, Nobelstiftelsen nya byggnad, på Blasieholmen. Förhoppningen är att den blir en nationell symbol med internationell attraktionskraft.

LARS HEIKENSTEN, vd Nobelstiftelsen:
– Äntligen, efter 110 år, ska Nobelpriset få ett hem i Stockholm. Här ska tidens stora frågor belysas med utställningar, konferenser och samtal. Stockholm kommer att få en mötesplats som sjuder av liv på dagar och kvällar och en turistattraktion av världsklass. I myllret på Nobel Center kommer man att stöta ihop med både skolbarn och Nobelpristagare som Mario Vargas Lloosa, Peter Higgs och Dalai Lama.

Att vissa städer blir framgångsrika beror på en rad samverkande faktorer där stadsbild och arkitektur samspelar med infrastruktur och politiska beslut. En central uppgift blir då att upprätthålla balansen mellan det gamla och det nya.

Välkommen till ett middagssamtal kring ambitionerna med Nobel Center. Vi diskuterar också hur Stockholms stadsbild påverkas av den nya byggnaden och vad som skapar framgångsrika städer.

Anmälan

Mötet är öppet för Måndagsklubbens medlemmar och anmälan sker via mail till Petra Larsson, petra.larsson@sns.se.

Frågor

Om du har frågor, kontakta Mia Chennell, chef SNS program och nätverk, mia.chennell@sns.se.

OM MÅNDAGSKLUBBEN
Inom ramen för Måndagsklubben träffas Sveriges ledande beslutsfattare och forskare för informella middagsmöten. Endast medlemmar i nätverket bjuds in.