SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel 2024

Seminarium Tor 13 juni 2024
Tid och plats

Torsdag 13 juni 2024, 16:30–19:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Mingel och buffé från 18:30.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Mötet fastställer resultat och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt förrättar val av styrelse, förtroenderåd och revisorer. SNS stadgar finns att läsa på SNS hemsida.

Efter mötet presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Program

16:15 Registrering
16:30-17:15 Ordinarie förtroenderådsmöte
17:15-17:30 Paus
17:30-18:30 Nya insikter från SNS forskning
18:30 Mingel och buffé

Anmälan

Endast personliga inbjudningar.