SNS Paris: De allsmäktiga medierna: vem granskar granskarna?

Tor 14 februari 2013
Tid och plats

Torsdag 14 februari 2013, 19:00–21:00
Svenska klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Mats Olin
Mats Olin

Starka, oberoende medier som fritt granskar de politiska och ekonomiska makthavarna utgör en av hörnstenarna i en fungerande demokrati. Mediernas rätt att publicera måste därför värnas. Samtidigt blir medierna själva en form av makthavare i och med att de påverkar politiska beslut, sätter press på näringslivet och formar vår uppfattning av hur samhället ser ut och fungerar.

Vem kontrollerar att medierna gör ett bra och opartiskt jobb? Vem garanterar att vi får tillgång till nyanserad och allsidig information? Vad händer när nyhetsrapporteringen är vinklad och till exempel ger upphov till mediadrev?

Detta är några av de frågor som MATS OLIN, en av Sveriges främsta experter på media och kommunikation, kommer att diskutera utifrån konkreta och dagsaktuella exempel i den svenska debatten.

Mats Olin är en av grundarna till den svenska PR-byrån Springtime och mediegranskarna Second Opinion. Dessförinnan har han bland annat arbetat som pressekreterare på utbildningsdepartementet och som informationschef på Telia Infomedia. Han utnämndes nyligen till chef för Timbros medieinstitut.

Denna konferens organiseras i samarbete med Svenska Klubben.

Anmälan

Senast onsdagen den 13 februari till snsfrankrike@gmail.com. Obs! Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande. Mötet är kostnadsfritt för medlemmar, icke medlemmar betalar 20 euro och studenter får delta till halva priset.

Medlemskap i SNS Paris 2013

Ordinarie pris för ett helårsmedlemsskap (6-8 möten, exkl. ev. förplägnadskostnader) är 80 euros. För att ge nya och gamla medlemmar möjlighet att bekanta sig med SNS aktiviteter, så har vi ett introduktionspris på 60 euros för alla de som betalar sin avgift före den 15 februari 2013.

Medlemsavgiften betalas kontant eller med check ställd till Charlotta Breidé.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Paris