SNS Paris: Det svenska PISA-raset: orsaker och åtgärder?

Tid och plats

Tisdag 13 maj 2014, 19:00–21:00
Svenska klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Varför ligger Sverige under OECD-genomsnittet i PISA och vilka åtgärder behövs för att komma tillrätta med problemen? På dessa frågor bjuder SNS Paris in till en konferens tisdagen den 13 maj.

Resultatet i den senaste PISA-undersökningen visar att Sverige har den sämsta kunskapsutvecklingen i OECD-länderna och är sämst i Norden. I Sverige har det dåliga resultatet gett chockreaktioner och studien har fått stor uppmärksamhet i både svensk och internationell debatt.

Vid mötet medverkar EVA LUNDGREN, undervisningsråd på Skolverket, som pratar kring de viktigaste resultaten från PISA-undersökningen. Hon berättar även om de hypoteser som Skolverket har till resultaten och Skolverkets arbete med att fördjupa resultaten och försöka hitta svar på orsakerna till den svenska resultatnedgången.

Konferensen hålls på svenska.

Matbeställning

Det finns möjlighet att köpa en tallrik mat för 15 euro med nordiska specialiteter att äta före konferensen. Beställning (samt avbeställning) görs direkt till Svenska Klubben på telefonnummer 01 42 60 76 67 senast måndag morgon den 12 maj. OBS, inga matbeställningar genom SNS.

Anmälan

Senast måndagen den 12 maj till snsfrankrike@gmail.com. Obs! Antalet platser är begränsat och anmälan är bindande.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Paris