Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

Seminarium 2017.10.16

Ska vi ha digitala läromedel i klassrummet? Vad krävs för att de faktiskt ska förbättra undervisningen? Och hur undersöker vi vad som verkligen fungerar? Nationalekonomen Carla Haelermans presenterar en ny SNS-rapport om effekterna av ny teknik i undervisningen.

Medverkande

Per-Arne Andersson, chef utbildning och arbetsmarknad, SKL

Anders Björklund, professor i nationalekonomi, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI)

Kalle Enström, rektor, Årstaskolan

Peter Fredriksson, gd, Skolverket

Carla Haelermans, forskare i nationalekonomi, Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet

Karin Hermansson, FoU-ansvarig, iFous

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

Helena Kvarnsell, lärare i matematik, NO och teknik, Björknässkolan 7-9, Nacka kommun

Maria Rönn, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.