SNS Paris: Lars Trägårdh om politisk polarisering och välfärdsstatens framtid i globaliseringens tidevarv

Tis 27 november 2018
Tid och plats

Tisdag 27 november 2018, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242, rue de Rivoli, 75001 Paris, Frankrike

Tisdag den 27 november föreläser professor i historia och civilsamhälleskunskap Lars Trägårdh för SNS Paris om välfärdsstatens framtid i en tid av migration och globalisering, samt om den pågående politiska polariseringen. Två tydliga trender som i förlängningen riskerar utgöra hot mot vår demokrati och välfärd.

Mänskliga rättigheter har i vår samtid tonat fram som en självklar, evig och universell sanning som inte kan ifrågasättas. Forskare, däribland Lars Trägårdh, har kommit att problematisera innebörden och konsekvenserna av detta för rättvisa och välfärdsstatens framtid. Nationalstaten och medborgarskapet har utgjort grundpelare i välfärdsstatens och demokratins utveckling. Men i en värld med tilltagande migration och med hänvisning till de mänskliga rättigheterna rubbas det historiska samhällskontrakt mellan medborgare och nationalstat som är grunden för både jämlikhet, demokrati och marknadsekonomi.

Politisk polarisering med skärpning av politiska motsättningar, är en tydlig trend i det politiska landskapets i många länder under de senaste åren. Lars Trägårdh ger ett svenskt perspektiv och diskuterar om det är samma typ av polarisering vi ser i Sverige och USA. Vad finns det för likheter och skillnader mellan länderna? Hur ser utvecklingen ut i USA? Och vad tror vi om framtiden i Sverige?

Anmälan och pris

Görs till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och Young Professionals betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.