SNS Paris: Sociala strukturer i Sveriges och Frankrikes utbildningssystem

Mån 5 december 2016
Tid och plats

Måndag 5 december 2016, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris

Utbildningssociolog Ylva Bergström föreläser om sociala strukturers betydelse i Sveriges och Frankrikes utbildningssystem.

Till de frågor som behandlas under föredraget hör:

  • På vilka sätt hänger sociala skillnader och skillnader mellan kvinnor och män i utbildningssystemet ihop med arbetsmarknadens utformning?
  • Hur hänger sociala strukturer i gymnasieskolan ihop med skilda åsiktspositioner?
  • Vilka utbildningsstrategier finns hos franska familjer med barn i prestigeskolor i Paris?

Ylva Bergström är verksam vid Uppsala universitet men har nyligen varit gästforskare vid Sciences Po. Hon har bland annat studerat svensk utbildningspolitik under 1900-talet. Under senare tid har hon fokuserat på ungdomars sätt att se på samhällsfrågor och politik och hur åsiktsskillnader hänger ihop med socialt ursprung, utbildning, kön och plats.

Anmälan

Senast torsdagen den 1 december till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.
Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris