SNS Paris: Svensk säkerhets- och försvarspolitik i dag

Tid och plats

Tisdag 2 juni 2015, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

En ökad oro i Europas närområde i kombination med fortsatt ekonomisk kris i många länder innebär säkerhetspolitiska påfrestningar för både EU och relationen mellan Europa och USA. I Sverige satsar man efter en period av nedrustning och minskat fokus på försvars- och säkerhetspolitiska frågor nu på ett förstärkt försvar. Vilken roll spelar Sverige i dagens läge? Går vi mot ett Natomedlemskap?

Tisdagen den 2 juni bjuder SNS Paris in till ett samtal med JAN JOEL ANDERSSON om säkerts- och försvarspolitik. Andersson är Senior Analyst vid EU:s institut för säkerhetsstudier i Paris där han forskar om militär förmågeutveckling, försvarsindustrifrågor och transatlantiska säkerhetsrelationer. Han är tjänstledig från Utrikespolitiska Institutet i Stockholm där han bland annat varit ansvarig för forskning om försvarsfrågor.

Anmälan

Senast onsdagen den 27 maj till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris