SNS Paris: Tid för efterklokhet? Andreas Bergh om lärdomar från den svenska välfärdsstatens omdaning 1980–2000

Tor 24 januari 2019
Tid och plats

Torsdag 24 januari 2019, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242, rue de Rivoli, 75001 Paris, Frankrike

Torsdagen den 24 januari gästas SNS Paris av Andreas Bergh, svensk nationalekonom och samhällsdebattör. Han kommer att tala om reformeringen av den svenska välfärdsstaten under 1980- och 1990-talen. De långtgående reformerna beskrivs ofta som en svensk styrka, men allt gick inte som avsett. Vilka lärdomar kan Sverige och andra länder dra av utvecklingen efter den intensiva reformperioden?

Det är svårt att hitta något land bland rika demokratier som förändrat sin politik så kraftigt som Sverige gjorde mellan 1980 och 2000. Förändringarna döljs delvis av det faktum att skatter och offentliga utgifter fortfarande är höga i internationell jämförelse, ändå ökade graden av konkurrens och marknadsinslag markant i det svenska samhället.

Varför gjordes reformerna? Vad har de inneburit? Och vilka lärdomar kan vi dra när vi blickar tillbaka på utvecklingen?

Mötet är ett samarrangemang med Svenska Handelskammaren i Frankrike.

Medverkande

Andreas Bergh är en av de forskare som skrivit mest om den svenska reformprocessen. Hans bok Den kapitalistiska välfärdsstaten har givits ut i flera upplagor. Han är verksam vid Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Samtalet leds av Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, nu verksam som gästprofessor vid Sorbonne. Waldenström var ordförande för SNS Konjunkturråd 2018: ”Kapitalbeskattningens förutsättningar”.

Mötet hålls på engelska.

Tid och plats

Torsdagen den 24 januari 19:00–21:00, Svenska Klubben, 242, rue de Rivoli, 75001 Paris, Frankrike

Anmälan

Anmäl dig till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS-medlemmar. Det kostar 20 euro för icke-medlemmar. Studenter och ”Young Professionals” betalar halva priset.

Här betalar du din medlemsavgift inför 2019

Välkomna!
Styrelsen för SNS Paris