SNS Piteå/Skellefteå: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Tor 2 februari 2017
Tid och plats

Torsdag 2 februari 2017, 12:00–14:00
Skybar, Pite Havsbad.

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag
fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reform-
förslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Rapporten presenteras av Oskar Nordström Skans, ordförande för Konjunkturrådet
2017 och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Robert Bergman, vd Innovation Pite och ordf SNS Piteå/Skellefteå, kommenterar
rapporten ur ett regionalt perspektiv. Hur ser arbetslösheten ut specifikt i Norrland?
Och hur bör man göra för att få nyanlända i arbete?

Anmälan

Senast måndag den 30 januari till Sparbanken Nord 0771-23 00 23.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Piteå/Skellefteå