Balans på toppen

Anne Boschini

Det är välkänt att det finns få kvinnor i näringslivets topp både i Sverige och internationellt. Vad detta beror på är dock mindre klart. Vilka är de viktigaste ekonomiska och sociala drivkrafterna för kvinnors och mäns karriärsatsningar? Hur påverkar de individuella val?

balans_pa_toppen.pdf 1,3 MB PDF

I boken studeras bland annat hur glasväggar i företagen hindrar kvinnor från att nå höga operativa befattningar och hur kvinnors och mäns chefsegenskaper egentligen bedöms av överordnade. För att få ett perspektiv på de samhälleliga institutionernas roll jämförs Sverige med USA som i många avseenden varit ett föregångsland vad gäller andelen kvinnliga chefer. Boken avslutas med konkreta förslag för stat, företag och individer som kan förbättra balansen mellan kvinnor och män i näringslivets topp.