SNS satsar på forskningsprojekt om energiomställningen

SNS satsar på ett treårigt projekt med fokus på energiomställningen för att bli en självklar arena för samtal om en av vår tids stora frågor: hur framtidens energisystem bör utformas.

»En viktig utgångspunkt för projektet är de krav som de internationella och svenska klimatmålen ställer på energisystemet, i kombination med det faktum att samhället är beroende av en stabil och trygg energiförsörjning för fortsatt välstånd«, berättar Thérèse Lind, som är forskningsledare för projektet.

»Jag tror att energiomställningen kommer förändra hur man ser på energisektorn. Vi kommer förmodligen se mycket tydligare kopplingar mellan energi, och framför allt industri och transport. Det medför att organisationer av vitt skilda slag kommer behöva utveckla nya affärsmodeller och lösningar vilket är oerhört spännande«, säger Jonas Eliasson, som är måldirektör på Trafikverket och referensgruppens ordförande.

Projektets rapporter, seminarier och rundabordssamtal kommer att belysa energisystemet utifrån perspektiv såsom klimat, konkurrenskraft, säkerhet och rättvisa och det kommer att analysera effekterna av olika styrmedel och marknadslösningar.

»SNS har en lång tradition av att lyfta energifrågor och vi märker att det finns en stor efterfrågan att diskutera just de här frågorna. Intresset för att engagera sig i projektets referensgrupp har varit stort och vi är mycket nöjda med den grupp vi samlat. I gruppen finns det en enorm kompetens och erfarenhet av att jobba med energifrågor, men också ett stort driv och en nyfikenhet i att förstå vad som väntar runt hörnet«, säger Thérèse Lind.

Bland de områden som står högt på listan att belysas är elektrifiering och elmarknadens funktionssätt, vilken roll hushåll och företag ska ha i ett framtida energilandskap, hur energisystemets olika aktörer och delar kan samverka och integreras, geopolitiska konsekvenser av energiomställningen och energisystemets roll för svensk konkurrenskraft.

»Timingen för projektet är väldigt bra eftersom frågorna står i centrum för EU:s gröna giv. De kommande åren blir avgörande för energiomställningen, inte bara i Sverige utan även internationellt«, menar Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, president för Europas etanolproducenter (ePURE) och en av deltagarna i projektets referensgrupp.

I projektets referensgrupp ingår:
Karin Jönsson, Energy Policy Manager, E.ON
Henrik Bergström, Head of Public Affairs , Ellevio
Therése Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Klaus Hammes, chefsekonom, Energimyndigheten
Erik Ronnle, departementssekreterare, Finansdepartementet
Anton Steen, Head of Public Affairs, Fortum
Lars Holmquist, omvärldsanalytiker, Göteborg Energi
Fredrik Nordqvist, vd Holmen energi, Holmen
Truls Borgström, ämnesråd (energienheten), Infrastrukturdepartementet
Mats Ählberg , branschansvarig Sveriges Elkraftentreprenörer, Installatörsföretagen
Sezgin Kadir, vd, Kraftringen
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Robert Lundmark, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet
Emi Hijino, ämnesråd (klimatenheten), Miljödepartementet
Kristina Östman, energisakkunnig, Naturskyddsföreningen
Maria Widman, samhällsutvecklare, Piteå kommun
Milan Kolar, chef för vindenergi, SCA
Jennie Cato, Head of Public Affairs & Partnerships, Scania
Hans Forssman, Senior Investment Manager, Skandia
Jesper Kansbod, Head of Government Relations, SSAB
Fabian Levihn, chef för forskning och utveckling, Stockholm Exergi
Göran Ericsson, ansvarig för forskning och utveckling, Svenska kraftnät
Jonas Eliasson, måldirektör, Trafikverket
Andreas Regnell, Head of Strategic Development, Vattenfall

Kontakt referensgrupp

Jonas Eliasson (referensgruppens ordförande), måldirektör, Trafikverket, jonas.eliasson@trafikverket.se, 010-123 45 91

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen och president för Europas etanolproducenter (ePURE), alarik.sandrup@lantmannen.com, 070-602 87 80