SNS Schweiz-Liechtenstein: Föredrag med Klas Petersson, Sveriges Försvarsattaché i Schweiz

Mån 30 november 2015
Tid och plats

Måndag 30 november 2015 18:00:00
Sveriges Konsulat, Stadelhoferstrasse 40, Zürich

SNS Schweiz-Liechtenstein bjuder in till ett möte om det säkerhetspolitiska läget, försvarsmakten och försvarsuppgörelsen.

Klas Petersson blev försvarsattaché 2012, först som resande men är sedan 2013 resident i Bern. Han började sin karriär i Flygvapnet 1986 som flygelev vid Krigsflygskolan i Ljungbyhed som sedermera resulterade i utnämning till Överstelöjtnant 2003 då han övertog ansvaret för 212 stridsflygdivisionen vid F21 som divisionschef.

Nu närmast före befattningen som attaché, har Klas Petersson haft ansvaret för Flygvapnets internationella relationer. Klas har också deltagit i uppbyggnaden av Nordic Battle Group vid Force Head Quarters i Linköping, som Air Director.

Anmälan och pris

Senast den 27 november till sns.schweiz@gmail.com. Vid mötet serveras lättare förtäring.
Kostnaden är 50 CHF för medlem och 60 CHF för gäst.