SNS Schweiz-Liechtenstein: SNS Konjunkturråd 2016 – Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

Tor 11 februari 2016
Tid och plats

Torsdag 11 februari 2016 19:00:00
Zunfthaus zur Waag Münsterhof 8, Zürich

Torsdagen den 11 februari hälsar SNS Schweiz-Liechtenstein dig välkommen till ett möte om den svenska transportpolitiken med Harry Flam, professor i internationell ekonomi.

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2016 har granskat den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Pris och anmälan

Kostnaden är 80 CHF för medlem och 130 CHF för gäst. Detta inkluderar aperitif, föredrag och middag. Endast föredrag exklusive middag kostar 20 CHF för medlem och 40 CHF för gäst.

Anmälan görs senast onsdagen den 10 februari till sns.schweiz@gmail.com. Ange vid anmälan om du önskar middag. Vid frågor kontakta Hans-Erik Stenlund 044-233 32 54.