SNS/SHOF Finanspanel: EU:s initiativ om hållbar bolagsstyrning

Under hösten presenterade EU-kommissionen ett initiativ om hållbar bolagsstyrning, som har kritiserats av svenska institutionella ägare och företag. Finanspanelen bjuder in till ett samtal om förslagets konsekvenser för det svenska näringslivet.

Medverkande

Svante Forsberg, styrelseordförande i StyrelseAkademien Sverige och styrelseledamot i ecoDa, en organisation som representerar 55 000 styrelsearbetare i Europa

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden

Rolf Skog, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och bolagsrättslig expert i Justitiedepartementet

Per Strömberg, SSE Centennial Professor of Finance and Private Equity vid Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet leds av Ilinca Benson, SNS vice vd.