SNS/SIFR Finanspanel: Hur mycket kapital ska bankerna ha?

Tid och plats

Onsdag 9 mars 2016, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Efter finanskrisen har det funnits en stor enighet om att bankerna behöver mer kapital. Samtidigt råder delade meningar om hur mycket kapital bankerna behöver.

Det finns även olika åsikter om huruvida kapitalbehovet ska relateras till bankernas totala tillgångar eller till deras totala risker.

Inte ens bland svenska myndigheter finns det en total samsyn. Riksbanken och Finansinspektionen har offentligt uttryckt olika syn i dessa frågor.

Därför har vi bjudit in Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen och Martin Flodén, vice riksbankschef, för att förklara hur deras respektive institution ser på frågorna. I samtalet medverkar också Hans Lindberg, vd i Svenska Bankföreningen, samt Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn.

Mötet leds av Pehr Wissén, SIFR.

Notera även finaspanelen den 16 februari: SNS/SIFR Finanspanel: Hur kommer banker med problem hanteras i Sverige?

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 7 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!