SNS/SIFR Finanspanel: Mot ett mer stabilt banksystem

Fre 3 oktober 2014
Tid och plats

Fredag 3 oktober 2014, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Arbetet med att utforma det nya globala regelverket för bankerna, även kallat Basel III, pågår för fullt. Vad blir nästa steg i det arbetet? Och kommer bankerna att kunna anpassa sig till de nya tuffare kraven?

Som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn leder Stefan Ingves arbetet med att utforma det nya globala regelverket för bankerna.

Basel III-regelverket syftar till att banksystemet ska kunna hantera risker bättre, samtidigt som det fortsatt ska uppfylla sina grundläggande funktioner inom ekonomin.

STEFAN INGVES kommer att berätta om det nya regelverket och om de största utmaningarna för kommittén framöver. Kommenterar gör PETER ENGLUND, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för den finansiella sektorn.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar och alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap. Mötet är öppet för press.

Avgiften är 995 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 1 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.
Anmälan sker via formuläret nedan.

Varmt välkommen!