SNS Skåne: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Fre 10 februari 2017
Tid och plats

Fredag 10 februari 2017, 08:00–09:30
SEB Östergatan 39 i Malmö.

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag
fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reform-
förslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Rapporten presenteras av Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola, och Johan Wessman, VD Öresundsinstituttet, kommenterar rapporten.

Samtalet leds av Gunnar Wrede, ekonomijournalist.

Paneldeltagare tillkommer.

Anmälan

Anmäl dig senast onsdagen den 8 februari till Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!

Styrelsen i SNS Skåne