SNS Skåne: Bostadsområdets betydelse för barns möjligheter

Seminarium Mån 4 september 2023
Tid och plats

Måndag 4 september 2023, 12:30–14:00
Stadshuset i Malmö stad, lokal Stortorget. Enklare lunch serveras från kl. 12.00.

Forskning visar att villkoren i bostadsområdet har betydelse för barns framtidsutsikter. Därför borde barnfamiljer i utsatta områden få samhällets hjälp att flytta, föreslår nationalekonomerna Hans Grönqvist, Susan Niknami och Torsten Santavirta i SNS-rapporten Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter.

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i områdena där de bor. Det gör närmiljön särskilt viktig för deras förutsättningar senare i livet. Brottslighet och otrygghet kan inte bara påverka skolresultat och hälsa, utan även utbildningsval och framgång i arbetslivet. Skillnaderna är stora mellan landets utsatta områden och övriga bostadsområden, men hur har skillnaderna mellan områden utvecklats över tid? Och hur kan bostadsområden göras trygga för barn?

Måndagen den 4 september 2023 presenterar författarna SNS-rapporten Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter. Därefter diskuteras rapporten och forskarnas rekommendationer.

Medverkande

Per Andersson, rektor på Kroksbäcksskolan i Malmö

Emma Cedermarker Belec, förvaltningschef, MKB Fastighets AB

Åsa Nilsson, lokalpolisområdeschef norr i Malmö

Torsten Santavirta, rapportförfattare, forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Maria Tengroth Mandin, stiftelsen Momentum

Samtalet leds av Johanna Sturesson, strategisk koordinator, MKB Fastighets AB.

Anmälan

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan senast torsdagen den 31 augusti.

Välkommen!

SNS Skåne