SNS Skåne: Hur har det gått för de ensamkommande flyktingbarnen?

Ons 30 september 2015
Tid och plats

Onsdag 30 september – Torsdag 24 september 2015, 08:00–09:00
SEB, Östergatan 39, Malmö.

Tusentals barn har kommit till Sverige med en dröm om ett bättre liv. Men hur gick det sedan? Välkommen till ett samtal om de ensamkommande flyktingbarnen och hur det går för dem som vuxna.

Migrationsverket räknar med att cirka 12 000 barn på flykt kommer ensamma till Sverige i år. För en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen blir Malmö den första kontakten med det nya landet. Men hur går det för de ensamkommande barnen på lite längre sikt?

I ett pågående forskningsprojekt vid Stockholms universitet har bland andra nationalekonomen ESKIL WADENSJÖ undersökt arbetsmarknaden och hälsan för de 9 975 ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under perioden 2003—2012.

Seminariet inleds med att Eskil Wadensjö presenterar resultaten från studierna. Därefter följer ett samtal mellan ESKIL WADENSJÖ och CARINA NILSSON, kommunalråd med ansvar för socialtjänst, vård och omsorg i Malmö stad. Medverkar i panelen gör även ALIREZA AHMADI, som kom som ensamkommande till Sverige för två år sedan. Han har sedan dess medverkat i ett antal olika projekt som belyser flyktingars situation.

Anmälan

Anmälan senast måndagen den 28 september till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

SNS Skåne vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Skåne