SNS Skåne: Hur kan produktiviteten i näringslivet förbättras?

Seminarium Fre 26 januari 2024
Tid och plats

Fredag 26 januari 2024, 12:00–13:30
Stadshuset i Malmö stad, August Palms plats 1 (lokalen heter Stortorget). Enklare lunch serveras från kl. 12:00.

Sedan finanskrisen har produktivitetsutvecklingen klingat av betydligt i de flesta OECD-länder och så även i Sverige. I 2024 års Konjunkturrådsrapport undersöker fyra nationalekonomer under ledning av professor Lars Persson faktorer som påverkar produktivitetsutvecklingen i näringslivet, med fokus på Sverige. Forskarna bidrar med ny empirisk kunskap. De diskuterar också policyåtgärder som kan öka produktiviteten i näringslivet.

Mötet inleds med att professor Lars Persson presenterar konjunkturrådsrapporten, därefter leder Thomas Pålsson ett panelsamtal om policyförslagen.

Medverkande

Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), riksdagsledamot i Näringsutskottet

Lars Jonung, Professor emeritus, Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Lars Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN

Fler talare tillkommer.

Samtalet leds av Thomas Pålsson, ordförande SNS Skåne.

Anmälan

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig senast måndagen den 22 januari.

Välkommen!

SNS Skåne