SNS Skåne: Kapitalbeskattningens förutsättningar

Mån 22 januari 2018
Tid och plats

Måndag 22 januari 2018, 12:00–13:30
SEB:s lokaler på Östergatan 39 i Malmö

Hur ska kapital beskattas? Ska vi ändra skatterna på kapitalinkomster och fastigheter? Vad tycker svenska folket om att beskatta kapital? Dessa är några av de frågor som forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 ställer sig. I sin rapport diskuterar och analyserar de kapitalbeskattningen i Sverige.

Kapitalets värde växer i västvärlden, även i Sverige. Detta skapar möjligheter för investeringar, konsumtion och ökad tillväxt, men också oro för växande klyftor med politisk och social sprängkraft. Forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 analyserar och diskuterar den svenska kapitalbeskattningens utmaningar och vilka lärdomar forskningen ger om hur skatter bör utformas på bland annat bostäder, finansiella tillgångar och arv, utan att växtkraften kvävs eller kapital flyr utomlands.

Rapporten presenteras av Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet.

Medverkar gör även Marika Lindgren Åsbrink, utredare på LO och socialdemokratisk författare, Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L).

Medverkande

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet
Marika Lindgren Åsbrink, utredare på LO och socialdemokratisk författare
Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L).

Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Samtalet leds av Csaba Bene Perlenberg, ledarkrönikör på GT och Kvällsposten.

Anmälan

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 18 januari till Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Skåne