SNS Konjunkturrådsrapport 2022: Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för drygt 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 18 procent av BNP. Varför blir det i vissa fall dyrare än beräknat och lägre kvalitet än överenskommet?

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2022:
Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics i Bergen

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rapporten kommenteras av:
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Staffan Isling, vd, SKR

Irene Waldemarson, vd för Martin & Servera Restauranghandel

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd SNS.