SNS Skåne: Konjunkturrådsrapporten 2023: Hur ska förändringarna på arbetsmarknaden hanteras?

Lokalgruppsmöte Mån 13 februari 2023
Tid och plats

Måndag 13 februari 2023, 12:00–13:30
Stadshuset i Malmö stad (lokal Stortorget), August Palms plats 1, Malmö. Enklare lunch serveras från kl. 11.30.

Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Vilka är vinnarna och förlorarna? Och vad kan göras för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

SNS Konjunkturråd 2023 analyserar i rapporten Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: Konsekvenser och policyåtgärder bland annat hur den ökande användningen av artificiell intelligens påverkar efterfrågan på arbetskraft och lyfter fram att tjänstemän kan komma att drabbas i högre utsträckning framöver.

Medverkande

Rapporten presenteras av professor Lena Hensvik, Uppsala universitet, och kommenteras av Johan Eklund, chefekonom på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Johan Wessman, VD för Øresundsinstituttet, samt Martin Nordin, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Samtalet leds av Pernilla Ström.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt. Anmäl dig senast torsdagen den 9 februari via anmälningsknappen ovan. Vid anmälningsfrågor, kontakta Daniel Strandberg, daniel.strandberg@sns.se