Hur fattar vd:ar beslut?

Intervju 2020.01.02

Företagsledares beslut påverkar såväl ägare, anställda och konkurrenter som samhället i vidare bemärkelse. I ekonomisk teori antas företagsledare vara rationella och sträva efter maximal vinst, men forskare har haft svårt att vetenskapligt testa om den bilden stämmer. Hur tänker vd:ar när de fattar beslut?

Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, har studerat detta.

Det här reportaget är producerat av ekonomipodden Kapitalet för SNS.