SNS Skåne: Skånes framtid i ett historiskt perspektiv

Fre 14 augusti 2015
Tid och plats

Fredag 14 augusti 2015, 14:00–14:45
Dockplatsen 26, Malmö, Sverige.

Ett samtal med professor Dick Harrison. Medverkar gör även Märta Stenevi (MP), regionstyrelsens vice ordförande, och Carl-Johan Sonesson (M), regionråd.

15 år efter Öresundsbrons invigning så får Öresundssamarbetet ny riktning, med Greater Copenhagen som gemensamt marknadsföringskoncept. Kommer det att innebära ett reellt närmande mellan Skåne och Danmark efter 350 år? Och kan Skånes framtid förstås bättre i ett historiskt perspektiv?

Hur har nationalstaten Sverige och makthavare i Stockholm sett på Skåne genom århundradena? Och vad betyder Skåne för Sverige i dag?

DICK HARRISON, professor i historia vid Lunds universitet, inleder samtalet om Skånes framtid med en historisk utblick. Därefter resonerar MÄRTA STENEVI (MP), regionstyrelsens vice ordförande, och CARL-JOHAN SONESSON (M), regionråd, om Skånes långsiktiga framtid under ledning av THOMAS PÅLSSON, ordförande i SNS Skånes lokalstyrelse.

Medverkande

DICK HARRISON, professor i historia vid Lunds universitet
MÄRTA STENEVI (MP), regionstyrelsens vice ordförande
CARL-JOHAN SONESSON (M), regionråd, 2:e vice regionstyrelseordförande

Fredagen den 14 augusti kl 14:00-14.45, Mötesplats Skåne i Västra hamnen, Malmö. Lokal Akvariet.

SNS Skåne vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Skåne