Hur uppnår vi en sammanhållen och effektiv rättskedja?

Seminarium 2019.09.23

Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås?

Medverkande

Helena Fröberg, utredare och projektledare för granskningen Styrningen av rättskedjan, Riksrevisionen

Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket

Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Stefan Strömberg, tillförordnad generaldirektör, Kriminalvården

Eva Årestad Radner, Polismyndigheten

Seminariet leds av Anna Dyhre, moderator.