Hur uppnår vi en sammanhållen och effektiv rättskedja?

Seminarium 2019.09.23

Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås?

Medverkande

Helena Fröberg, utredare och projektledare för granskningen Styrningen av rättskedjan, Riksrevisionen
Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket
Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten
Stefan Strömberg, tillförordnad generaldirektör, Kriminalvården
Eva Årestad Radner, Polismyndigheten

Seminariet leds av Anna Dyhre, moderator.