SNS Skåne: SNS Demokratiråd 2022 om vägval för starkare lokal demokrati

Lokalgruppsmöte Mån 29 augusti 2022
Tid och plats

Måndag 29 augusti 2022, 12:00–13:30
Stadshuset i Malmö stad (lokal Stortorget), August Palms plats 1, Malmö. Enklare lunch serveras från kl. 11.30.

Kommunerna står inför stora utmaningar, konstaterar fyra forskare i SNS Demokratirådsrapport 2022. Den lokala demokratins dagsform är relativt god, men spelreglerna behöver förtydligas och renodlas för att göra demokratin långsiktigt hållbar.

Forskarna studerar bland annat för- och nackdelar med olika beslutsformer samt de komplexa förhållandena mellan politik och förvaltning. Analysen mynnar ut i ett antal förslag till reformer för att stärka den lokala demokratin.

Måndagen den 29 augusti presenterar forskarna Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall rapporten för SNS Skåne, följt av ett panelsamtal som moderator Pernilla Ström leder.

Medverkande

Anna Bubenko, lokalreporter, Sveriges Radio

Gissur Ó Erlingsson (ordförande), professor i statsvetenskap, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Jonas Rosenkvist, direktör med ansvar för intern ledning och stöd, Malmö stad

Karin Svensson Smith, förtroendevald för Miljöpartiet

Richard Öhrvall, biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Panelsamtalet leds av Pernilla Ström.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt. Anmäl dig senast torsdagen den 25 augusti via anmälningsknappen ovan. Vid anmälningsfrågor, kontakta Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.