SNS Skåne: SNS Konjunkturråd 2016 – Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

Tor 18 februari 2016
Tid och plats

Torsdag 18 februari 2016, 16:00–18:00
SEB, Östergatan 39, Malmö

Torsdagen den 18 februari hälsar SNS Skåne dig välkommen till ett möte om infrastrukturpolitiken.

Forskarna i SNS Konjunkturråd 2016 har granskat den faktiska politiken i förhållande till de mål riksdagen har ställt upp och identifierar en rad systemfel. Vad blir effekten när beslut om investeringar tas utifrån politisk hänsyn snarare än samhällsekonomisk nytta? Hur kan vi nå en högre måluppfyllelse i transportpolitiken?

I rapporten har de största järnvägsprojekten som färdigställts under senare år granskats. Vad är slutsatserna kring exempelvis Citytunneln i Malmö och den tänka höghastighetsbanan mellan Jönköping och Malmö?

Medverkande

Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) presenterar rapporten och diskuterar resultaten tillsammans med Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, samt Per Tryding, vice VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Samtalet leds av Mikael Stamming, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Anmälan

Anmälan senast måndagen den 15 februari till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.

SNS Skåne vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!

Välkomna!
Styrelsen i SNS Skåne