SNS Skåne: Vad händer när tjejerna drar ifrån?

Tid och plats

Torsdag 24 maj 2018, 07:45–08:45
SEB:s lokaler på Östergatan 39 i Malmö

Att flickors och pojkars prestationer i skolan skiljer sig åt är inte något nytt. Men vad beror könsskillnaderna på? Och vilka insatser kan minska skillnaderna? Vad innebär pojkars eftersläpning i skolan på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på unik kompetens och högre utbildning?

I SNS Analysen Könsskillnader i utbildning presenterar nationalekonomerna Anna Sjögren, docent vid IFAU, och David Autor, professor på Massachussetts Institute of Technology, MIT, studier om könsskillnader i grundskolan i USA och Sverige.

Den 24 maj besöker Anna Sjögren SNS Skåne för att presentera rapporten, som sedan diskuteras i en panel bestående av personer från bland annat skolans värld.

Medverkande

Anna Sjögren, docent vid IFAU
Marie-Charlotte Elvstam, förstelärare från Lomma kommun
Emma Leijnse, journalist och författare till boken Fördel kvinna

Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Samtalet leds av Mikael Stamming, Region Skåne.

Anmälan

Mötet är öppet och kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 21 maj till Jenny Landqvist, jenny.landqvist@sns.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Skåne