SNS stora skattekonferens. Panel 2: Konsumtionsbeskattning

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Medverkande

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och knuten till Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala universitet, samt Institutet för Näringslivsforskning

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet

Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert mervärdesskatt, Svenskt Näringsliv