SNS Tokyo: Hur ser framtidens investeringar ut?

Ons 14 september 2016
Tid och plats

Onsdag 14 september 2016, 18:00–20:30
Sveriges ambassad i Tokyo

SNS Tokyo bjuder in till ett kvällsmöte med Tomas Franzén, chefstrateg på Andra AP-fonden och Tokihiko Shimizu, Head of Private Markets Investments på Japan Post Bank.

Diskussionen kommer att kretsa kring pensionsfondernas framtida roll, riskhantering och corporate governance ur ett investerarperspektiv.

Samtalet modereras av Stefan Nilsson, VD, HFC Advisory Group och ordförande för SNS Tokyo.

Anmälan

Avgiften för mötet är 1000 yen och anmälan görs till stefan.nilsson@hfcadvisory.com. Att bli medlem i SNS Tokyo kostar 1000 yen per kalenderår – årsavgiften för 2016 betalas vid mötet av de som ännu inte är medlemmar.

Varmt välkomna!
Stefan Nilsson, ordförande, SNS Tokyo