Inkomstskillnader mellan könen

Skillnaden mellan kvinnor och mäns löner har minskat varje år sedan 2007. Samtidigt visar Kommissionen för jämställda livsinkomster att det kommer att ta 100 år innan inkomstgapet mellan könen sluts. Hur hänger det ihop?

Medverkande

Anne Boschini, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet

Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza

Patrik Björck (S), ledamot arbetsmarknadsutskottet

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare vid SNS.